П`ятниця, 22.10.2021, 16:35

Ви увійшли як Гість | Група "Гости"
Бухгалтерія


Централізована бухгалтерія районної лікарні організована в 1967 році разом зі
становленням центральної районної лікарні.
Очолює її головний бухгалтер Данілова Галина Володимирівна,яка призначена на
дану посаду 26.09.1997 року
В штатний розклад централізованої бухгалтерії Віньковецької райлікарні входять:
-головний бухгалтер
-зам.гол.бухгалтера
-бухгалтер по зарплаті
-бухгалтер по веден.необор.активів
-бухгалтер по матеріалах
-бухгалтер по спецрахунку
-касир
На данний час всі працівники бухгалтерії на робочих місцях забезпечені всім
необхідним для проведення якісної роботи в т.ч. ком’ютерною та лічильною технікою, централізована бухгалтерія знаходиться в новому приміщені рай поліклініки ,що також впливає на якість роботи бухгалтерів.
Звіти в ПФУ і Державну податкову інспекцію подаються в електроному вигляді, що є
досягненням в порівняні з минулими роками.
Місячні,квартальні річні звіти які вимагають УДКСУ, контролюючі,фінансові,
інші місцеві,обласні органи подаються вчасно,нарікань не має.
Основні завдання централізованої бухгалтерії базуються на:
- забезпечені контролю за виконанням зобов’язань,наявністю і рухом
майна,використанням матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до
затверджених нормативів і кошторисів;
-своєчасним запобіганням негативних явищ у фінансово-господарській діяльності,
виявлення і мобілізація внутрігосподарських резервів;
-формувані повної,достовірної інформації про господарські процеси і результати
діяльності райлікарні необхідної для керівництва закладу,району та області,
а також для її використання постачальниками,фінансовими,податковими,статистичними
та іншими установами;
-розробляє систему внутрівиробничого обліку,звітності та контролю господарських
операцій,визначає права працівників на підпис документів;
-забезпечує повноту відображення в обліку за звітний період (місяць,квартал,рік)
усіх господарських операцій, проведених у зазначений період та результатів
інвентаризації майна.